COMMERCIAL DIVING

COMMERCIAL DIVING

DYKKONSULT LYSEKIL utför många olika typer av dykuppdrag. Allt från att lokalisera och bärga föremål som hamnat på botten till att svetsa förskalingar för gjutning.

DYKKONSULT LYSEKIL hjälper gärna till med att demontera och skära bort konstruktioner vid rivning eller restaurering.

DYKKONSULT LYSEKIL utför även dokumentation och inspektion av moringar, bryggförankringar, erosionskydd på kajer, bottnar på badplatser mm.

Copyright © All Rights Reserved